Ttipiren jaiotza parte hartzea eta harremanak bizitzeko modu berriekin esperimentatzeko behar eta desiotik dator, eremu publiko zein pribatuan komunitate horizontalagoak sortzea ahalbidetu dezaketen jarrera kolaboratibo eta propositiboetan oinarritutako bestelako moduekin, hain zuzen ere.

Ttipi nace de la necesidad y el deseo de experimentar con otras maneras de participar y relacionarnos en lo publico y lo privado; maneras basadas en actitudes colaborativas y propositivas, que lleven a crear comunidades mas horizontales.